do góry

Informacja odnośnie otwarcia przedszkoli


  INFORMACJA W SPRAWIE OTWARCIA PRZEDSZKOLI  W OKRESIE EPIDEMII W  GMINIE POPIELÓW

  W związku z decyzją o wznowieniu począwszy od 18 maja 2020r działalności przedszkoli na podstawie przepisów Rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z  2020 r. poz. 780) informujemy że:

  • pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
  • do przedszkoli w drugiej kolejności przyjmowane będą dzieci rodzica/opiekuna prawnego, pracujący w pozostałych branżach, niewskazanych powyżej;
  • do przedszkoli w trzeciej kolejności przyjmowane  będą dzieci na podstawie indywidualnej decyzji dyrektora przedszkola podjętej po uwzględnieniu sytuacji rodzinnej dziecka w stanie epidemii.

  Rodzice, którzy deklarują chęć wysłania dzieci do przedszkola, są proszeni w terminie do 13.05.2020r. do godz. 16.00 o przesłanie drogą elektroniczną lub wrzucenie do skrzynki na terenie przedszkola następujących oświadczeń:

  • oświadczenie potwierdzenia woli przyprowadzania dziecka do przedszkola w czasie stanu epidemii w roku szkolnym 2019/2020 w Gminie Popielów
  • oświadczenie potwierdzające akceptację warunków funkcjonowania przedszkola w okresie epidemii

  Dane kontaktowe do przedszkoli:

  PP Popielów - tel. 77 4692133,                pp.popielow@popielow.pl

  PP Karłowice - tel.77 4697167,                pp.karlowice@popielow.pl

  PP Stare Siołkowice - tel. 774692149,     pp.siolkowice@popielow.pl

   

  Apelujemy w tym miejscu o rozsądne i przemyślane podjęcie decyzji o posłaniu dziecka do przedszkola.

  Jednocześnie, za Głównym Inspektorem Sanitarnym, przypominamy rodzicom:

  • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

   

  Zarządzenie Nr 0050/260/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 12 maja 2020 r.

  Pliki do pobrania:


  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Anna Piasecka
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-05-13 11:27:49 przez Anna Piasecka
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr